Emotionele ondersteuning

  • Buurtbemiddeling.
  • Bij rouw en verlies.
  • Contacten met instanties (WMO loket, zorgverzekeraar, huisarts en specialisten, organisaties voor inzake begeleid wonen etc etc.
Emotionele verzorging